Historyczne nazwy stacji kolejowych
Obecna nazwa stacji kolejowej Do I wojny światowej Okres międzywojenny II wojna światowa
i okupacja
Inne nazwy
polskie
Bratian Brattian Bratjan Brattian -
Brodnica Strasburg Brodnica Strasburg Westpr. -
Brzeźno Mazurskie* ? Bergling Bergling -
Burkat Borchersdorf Burkat Borchersdorf -
Dąbrówno* Gilgenburg Gilgenburg Gilgenburg Ostpr. -
Działdowo Soldau Działdowo Soldau -
Gralewo Koschlau Gralewo Grallau -
Gutowo Pomorskie Guttowo Gutowo Pomorskie Guttendorf -
Hartowiec ? Hartowiec Hartowitz -
Iława Główna Deutch Eylau Deutch Eylau Deutch Eylau Hauptbahnhof -
Iłowo Illowo Iłowo Illowo -
Jajkowo ? Jajkowo Hoheneck -
Jeglia - - - -
Kaługa ? Kaługa Kallenbach -
Klonowo* ? Klonau Klonau Ostpr. -
Klonowo k. Lidzbarka Klonowo Klonowo k. Lidzbarka Klonnau -
Kuligi ? Kuligi Kullingen -
Kurzętnik Kauernik Kurzętnik Kauernik -
Lidzbark Lautenburg Lidzbark Lautenburg Wstpr. Ost Lidzbark Wschodni, Lidzbark Działdowski
Lidzbark Miasto Lautenburg Stadt Lidzbark Miasto Lautenburg Wstpr. Stadt Lidzbark Działdowski Miasto
Lubawa Löbau Lubawa Löbau Wstpr. -
Marwałd* ? Marwalde Marwalde -
Mława Mlawa Mława Mielau -
Montowo Montowo Montowo Grodden -
Narzym Narzym Narzym Narzym -
Nowe Miasto Lubawskie Neumark Westpr. Nowe Miasto Pomorskie Neumark Westpr. Nord Nowe Miasto Pomorskie
Nowe Miasto Lubawskie Południe ? Nowe Miasto Pomorskie Połundnie Neumark Westpr. Süd Nowe Miasto Pomorskie
Ostróda Osterode Ostpr. Osterode Ostpr. Osterode Ostpr. -
Pacołtowo ? Pacołtowo Pacoltowo -
Pierławki - - - -
Płośnica Hienrischdorf Płośnica Hienrischdorf-Ruttkowitz -
Prioma ? Prioma Priom -
Radomno Radomno Radomno Radem Kr. Neumark Westpr. -
Radoszki Radosk Radoszki Radebusch -
Rakowice Weissenburg Rakowice Weißenburg Westpr. -
Rybno Pomorskie Rybno Rybno Pomorskie Rübeanau -
Samborowo Bergfriede Bergfriede Bergfriede Bergfrieda**
Smolniki Alteiche ? Alt Eiche Stare Orzechowo
Smykówko* ? Schmückwalde Schmückwalde Szymkwałd**
Szramowo Niedeck Szramowo Niedeck -
Tama Brodzka Broddydamm Tama Brodzka Dammfurt -
Tuczki ? Tuczki Tautschken -
Turza Wielka ? Turza Wielka Groß Tauersee -
Turznica ? Theurnitz Theurnitz Ostpr. -
Tylice Gwiździny ? Tylice Gwiździny Tillendorf -
Tyliczki ? Tyliczki Tillitzken -
Uzdowo ? Uzdowo Usdau -
Zajączki* ? Haasenberg Ostpr. Haasenberg Ostpr. -
Zajączkowo Lubawskie Zajonskowo Zajączkowo Lubawskie Seinskau -
Żabiny - - - -


*) jest to polska nazwa miejscowości odpowiadającej stacji, w rzeczywistości stacja nie miała nigdy polskiej nazwy
**) nazwa miejscowości odpowiadającej stacji, która funkcjonowała krótko po wyzwoleniu w 1945 roku