Bibliografia 1. Bilety kolejowe z czasu II wojny światowej i późniejsze z kolekcji Tomasza Wiesierskiego

 2. Biuletyny informacyjne i artykuły Instytutu Rozwoju i Promocji Kolejnictwa (http://www.iripk.most.org.pl/)

 3. Bystrzycki Piotr, Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne. Olsztyn 1997

 4. Cięcie po kursach, w Gazeta Wyborcza z dn. 28.02.2003

 5. Dodatek 2B do Rozkładu jazdy pociągów 2002/2003, PKP SA Spółka Przewozy Regionalne, Warszawa 2002

 6. Donarski Stanisław, Jazdy testowe pociągu "Pendolino" w Polsce, (http://republika.pl/parlin/)

 7. Engelhardt Jan, Wardacki Wojciech, Zalewski Paweł, Transport kolejowy - organizacja, gospodarowanie, zarządzanie, KOW, Warszawa 1995

 8. Federowicz Sławomir, Zapomniane linie: Samborowo - Turza Wielka, Świat kolei nr 1 i 2/2003

 9. Gawełek Radosław, Kalinowski Mirosław, Kola Robert, Kremplewski Edward, Pawłowski Jerzy, Wilimberg Stanisław, 75 lat północnego okręgu kolei państwowych, Północna Dyrekcja Kolei Państwowych, Gdańsk 1996

 10. Górczyńska-Przybyłowicz Bożena, Życie gospodarczo-społeczne na ziemiach polskich włączonych do Prus Wschodnich w okresie okupacji hitlerowskiej, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, Ciechanów 1989

 11. Grzymkowski Piotr, Historia Iłowa do 1939 roku, Praca licencjacka, Wydział historyczny WSH, Pułtusk 2002

 12. Informacje z grupy dyskusyjnej pl.misc.kolej

 13. Koleją do roku 2000, w Sygnały nr 26 i 27/90

 14. Królikowska Hanna, Iława, Towarzystwo Miłośników Ziemii Iławskiej, Olsztyn 1999

 15. Lijewski Tadeusz, Koleje polskie po 150 latach, w Z zagadnień współczesnej geografii, WSiP Warszawa 1994

 16. Łęczyski D., Zielone światło dla Mławy?, w: Świat Kolei nr 2/2005

 17. Mały rocznik statystyczny 1994, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1994

 18. Markiel Cezary, Na drugim końcu Mazur... Samborowo - Brzeźno Mazurskie - (Turza Wielka), (http://www.stare-juchy.pl/kolej/samb/)

 19. Marut Ryszard, Centra i peryferia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Łomża 1999

 20. Massel Andrzej, Historia kolei: Historia linii Warszawa - Gdańsk, Świat kolei nr 3/2000

 21. Massel Andrzej, Modernizacja linii E65 Warszawa - Gdynia. Studium wykonalności, Rynek Kolejowy nr7/2004

 22. Mówiński Piotr, Pomocna dłoń sąsiadów, Gazeta Działdowska nr 8/2004

 23. Ogólnopolska kolejowa baza danych, (http://www.kolej.one.pl)

 24. Piątkowski Andrzej, Kolej Wschodnia w latach 1842-1880, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1996

 25. Pisarski Marek, Koleje Polskie 1842-1972, WKiŁ Warszawa 1974

 26. Pociąg do regionów, w Gazeta Wyborcza z dn. 4.04.2003

 27. Pociąg zostaje, w Gazeta Olsztyńska z dn. 6.03.2003

 28. Rejonowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP dla D.O.K.P Gdańsk 1997/98, KOW Warszawa 1997

 29. Rejonowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP dla Północnej D.O.K.P 1993/94, Gdańsk 1993

 30. Reprint Urzędowego Rozkładu Jazdy na okres letni r. 1930, Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji, Warszawa 1930

 31. Samochodowy Atlas Polski w skali 1:250 000, w AutoMoto nr 1/2002

 32. Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP Lato 1959, WKił Warszawa 1959

 33. Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP Zima 1960/61, WKił Warszawa 1960

 34. Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP 1977/78, WKił Warszawa 1977

 35. Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP 1988/89, WKił Warszawa 1989

 36. Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów 2002/2003, Wydawnictwo WROK, Warszawa 2002

 37. Skibicki Franciszek, Działdowo. Jakie było? Jakie jest? w: Tygodnik Działdowski nr 27/2004 - 1/2005

 38. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

 39. Służbowy rozkład jazdy pociągów pasażerskich. Zeszyt 550, Północna D.O.K.P Gdańsk, Gdańsk 1993

 40. Służbowy rozkład jazdy pociągów pasażerskich. Zeszyt 560, PKP PLK SA Gdańsk, Gdańsk 2002

 41. Służbowy rozkład jazdy pociągów towarowych. Zeszyt 526, Północna D.O.K.P Gdańsk, Gdańsk 1990

 42. Stare karty pocztowe ze zbioru Franciszka Skibickiego i Grzegorza Mrowińskiego (http://republika.pl/robertskibicki/)

 43. Szramka Marcin, Lidzbark na szlaku lotniczym, w Nowa Gazeta Lidzbarska, nr 12/2000

 44. Terczyński Paweł, Atlas lokomotyw 2002, Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, Poznań 2002

 45. Terczyński Paweł, Atlas Parowozów, Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, Poznań 2003

 46. Urzędowy rozkład jazdy. Zima 1927/28, RUCH, Warszawa 1927

 47. Urzędowy rozkład jazdy na okres letni 1930 roku, RUCH, Warszawa 1930

 48. Urzędowy rozkład jazdy i lotów. Lato 1939, Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji, Warszawa 1939

 49. Urzędowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP Lato 1947, Wydawnictwo Ministerstwa Kolei Warszawa 1947

 50. Urzędowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP Zima 1950/51, WKił Warszawa 1951

 51. Urzędowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP Lato 1954, WKił Warszawa 1954

 52. Warunki techniczno-ruchowe linii dla północnego okręgu dyrekcji kolei, PLK SA, Gdańsk 2002

 53. Woźny Jarosław, Mapa polskiej sieci kolejowej (http://woznyj.republika.pl)

 54. Wykaz linii, linii łączących i łącznic D29 (http://www.kolej.pl/~rbach/)

 55. Wykaz Ostrzeżeń Stałych (WOS) na terenie IZ Gdańsk (http://www.kolej.pl/~rbach/)

 56. Zdjęcia stacji Działdowo ze zbioru Andrzeja Massela (http://www.kolej.pl/~jareks/am/)

 57. Zdjęcia z kabiny lokomotywy podczas przejazdu na trasie Gdynia - Warszawa ze zbioru Henryka Gwardaka (http://www.gwardak.com/)

 58. Zuziak W., Kolej Nadwiślańska w latach 1974 - 1898, Warszawa 1974

 59. Żuchowski J., Iława 1305 - 1995. Dzieje przemian w urbanistyce i architekturze miasta, Towarzystwo Miłośników Ziemii Iławskiej, Iława 1995